Đắk Nông: Hàng loạt hồ nước tưới vỡ liên hoàn, dân trở tay không kịp

Người dân cho biết, lượng nước đổ về rất lớn khiến bà con không kịp trở tay. Ảnh: P.V.
Người dân cho biết, lượng nước đổ về rất lớn khiến bà con không kịp trở tay. Ảnh: P.V.
Người dân cho biết, lượng nước đổ về rất lớn khiến bà con không kịp trở tay. Ảnh: P.V.