Hồ chứa nước 4,3 triệu m3 bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập

Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.
Phần sạt, trượt kéo dài gần 70m.