Lãnh đạo tỉnh tiếp tục lý giải con số 104 tỉ đồng dự chi cho lễ kỷ niệm Danh xưng Thanh Hoá

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM