Dự chi 104 tỉ đồng cho lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hoá, ông Nguyễn Đình Xứng: Có cái chi đâu mà ồn ào!

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì phiên họp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hoá.
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì phiên họp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hoá.
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì phiên họp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hoá.
Lên top