Làng dưới góp tiền lấp khe, làng trên "xanh mặt" sợ lũ cuốn

Dòng chảy của con khe bị dân làng Đồng Bào san lấp trái quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Dòng chảy của con khe bị dân làng Đồng Bào san lấp trái quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Dòng chảy của con khe bị dân làng Đồng Bào san lấp trái quy định. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top