Hà Nội: Chưa giải quyết dứt điểm san lấp, lấn chiếm lòng hồ Ngòi

UBND phường Trung Văn tổ chức phương tiện để xúc những phần vật liệu đổ trộm tại hồ Ngòi. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
UBND phường Trung Văn tổ chức phương tiện để xúc những phần vật liệu đổ trộm tại hồ Ngòi. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
UBND phường Trung Văn tổ chức phương tiện để xúc những phần vật liệu đổ trộm tại hồ Ngòi. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
Lên top