Ồ ạt san lấp trái phép hồ Đồng Mô: Cơ quan quản lý tiếp tay cho vi phạm?

Bên trong dự án Resort Spa Cây Bồ Đề của Cty CP Thương mại Đồng Mô, cách đây 1 tháng, chủ đầu tư đã tiến hành san lấp trồng cây. Ảnh: TC-CN
Bên trong dự án Resort Spa Cây Bồ Đề của Cty CP Thương mại Đồng Mô, cách đây 1 tháng, chủ đầu tư đã tiến hành san lấp trồng cây. Ảnh: TC-CN
Bên trong dự án Resort Spa Cây Bồ Đề của Cty CP Thương mại Đồng Mô, cách đây 1 tháng, chủ đầu tư đã tiến hành san lấp trồng cây. Ảnh: TC-CN
Lên top