Bị lấn chiếm, Hà Nội dựng rào chắn cho đường đi bộ ven sông Tô Lịch

Xây dựng rào chắn cho đường đi bộ dài nhất Hà Nội.
Xây dựng rào chắn cho đường đi bộ dài nhất Hà Nội.
Xây dựng rào chắn cho đường đi bộ dài nhất Hà Nội.
Lên top