Làm rõ vụ vỡ thân đập bãi thải chứa quặng vàng ở Bồng Miêu

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước trong thân đập và nước ở sông Bồng Miêu để kiểm tra. Ảnh: LP
Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước trong thân đập và nước ở sông Bồng Miêu để kiểm tra. Ảnh: LP
Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước trong thân đập và nước ở sông Bồng Miêu để kiểm tra. Ảnh: LP