Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á

Các lối vào vùng mỏ, miệng hầm đều được công an chốt chặn, nhưng tình hình vẫn hỗn loạn khi Bồng Miêu vô chủ. Ảnh: THANH HẢI
Các lối vào vùng mỏ, miệng hầm đều được công an chốt chặn, nhưng tình hình vẫn hỗn loạn khi Bồng Miêu vô chủ. Ảnh: THANH HẢI