Vô chủ ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á: Kẻ lấy vàng, người “ăn cám” (Kỳ cuối)

 Dù đã có nhiều quyết định buộc ngừng hoạt động, nhưng Cty 6666 vẫn khai thác tận thu trái phép tại bãi vàng Bồng Miêu. Ảnh: THANH HẢI
Dù đã có nhiều quyết định buộc ngừng hoạt động, nhưng Cty 6666 vẫn khai thác tận thu trái phép tại bãi vàng Bồng Miêu. Ảnh: THANH HẢI
Dù đã có nhiều quyết định buộc ngừng hoạt động, nhưng Cty 6666 vẫn khai thác tận thu trái phép tại bãi vàng Bồng Miêu. Ảnh: THANH HẢI
Lên top