Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: NCHMF