Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Ảnh: NCHMF