Ký ức sống động về ngày 2.9 lịch sử của vị đại tá 97 tuổi

Đại tá Nguyễn Trọng Hàm - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô năm nay đã 97 tuổi. Ảnh: Thành Trung
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô năm nay đã 97 tuổi. Ảnh: Thành Trung
Đại tá Nguyễn Trọng Hàm - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô năm nay đã 97 tuổi. Ảnh: Thành Trung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM