Những khoảnh khắc lịch sử về Cách Mạng Tháng Tám 1945

Ngày 19.8.1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Độc Lập, Tự Do và Chủ Nghĩa Xã Hội.

Lệnh Tổng khởi nghĩa (Quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa) (Ảnh tư liệu)

 

Lệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Lệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng. (Ảnh tư liệu)

 

Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945.
Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19.8.1945.
Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19.8.1945. (Ảnh tư liệu)

 

Cách mạng Tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước tham gia nổi dậy
Cách mạng Tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước tham gia nổi dậy. (Ảnh tư liệu)
 

Giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội) ngày 19/8/1945.
Giành chính quyền tại Bắc Bộ phủ (Hà Nội) ngày 19.8.1945. (Ảnh tư liệu)

 

Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát Lớn, Hà Nội ngày 28.8.1945.
Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở Quảng trường Nhà hát Lớn,
Hà Nội ngày 28.8.1945. (Ảnh tư liệu)

 

Các đội quân du kích từ các chiến khu tiến vào Hà Nội, tập trung trước Nhà hát lớn, ngày 30/8/1945.
Các đội quân du kích từ các chiến khu tiến vào Hà Nội, tập trung trước Nhà hát lớn, ngày 30.8.1945. (Ảnh tư liệu)

 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2.9.1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh tư liệu)

 

Photo

Lên top