Kỳ lạ: Đường của dân bị “nắn” thẳng vào rẫy của sếp doanh nghiệp

Đường làm cho dân nhưng lại dẫn thẳng vào rẫy ông Trần Đình Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng HBBT (đơn vị thi công tuyến đường).
Đường làm cho dân nhưng lại dẫn thẳng vào rẫy ông Trần Đình Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng HBBT (đơn vị thi công tuyến đường).
Đường làm cho dân nhưng lại dẫn thẳng vào rẫy ông Trần Đình Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng HBBT (đơn vị thi công tuyến đường).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top