Loạn cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Quảng cáo đào tạo lái xe ô tô treo khắp các cột điện tại TPHCM. Ảnh: Huyền Trân
Quảng cáo đào tạo lái xe ô tô treo khắp các cột điện tại TPHCM. Ảnh: Huyền Trân
Quảng cáo đào tạo lái xe ô tô treo khắp các cột điện tại TPHCM. Ảnh: Huyền Trân
Lên top