Kiểm tra cán bộ được bổ nhiệm lãnh đạo khi chưa được tuyển dụng

UBND huyện Hướng Hóa thừa nhận ông Xôm Vân được bổ nhiệm lãnh đạo khi chưa được tuyển dụng công chức. Ảnh: T.L
UBND huyện Hướng Hóa thừa nhận ông Xôm Vân được bổ nhiệm lãnh đạo khi chưa được tuyển dụng công chức. Ảnh: T.L
UBND huyện Hướng Hóa thừa nhận ông Xôm Vân được bổ nhiệm lãnh đạo khi chưa được tuyển dụng công chức. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top