Tỉ lệ tốt nghiệp THPT giảm: Đủ điểm đỗ đại học, vẫn trượt tốt nghiệp

Lên top