Không chấp hành tiêm phòng khẩn cấp, trâu bò tái phát bệnh viêm da nổi cục

Bò bị bệnh viêm da nổi cục ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.
Bò bị bệnh viêm da nổi cục ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.
Bò bị bệnh viêm da nổi cục ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.
Lên top