Dịch bệnh tấn công đàn gia súc huyện biên giới Nghệ An

Bà Vi Thị Hùng (xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An) bên con bò bị nhiễm bệnh. Ảnh: MN
Bà Vi Thị Hùng (xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An) bên con bò bị nhiễm bệnh. Ảnh: MN
Bà Vi Thị Hùng (xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An) bên con bò bị nhiễm bệnh. Ảnh: MN
Lên top