Ngăn chặn vụ chở bò viêm da nổi cục đi tiêu thụ

Công an Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển 3 con bò đi tiêu thụ, trong đó 1 con bị bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: CA.
Công an Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển 3 con bò đi tiêu thụ, trong đó 1 con bị bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: CA.
Công an Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển 3 con bò đi tiêu thụ, trong đó 1 con bị bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: CA.
Lên top