Không bàn giao đất, Chủ tịch huyện chỉ đạo chấm dứt hợp đồng để “phối hợp vận động”

Căn nhà của bà Huyền (ảnh: P.V)
Căn nhà của bà Huyền (ảnh: P.V)
Căn nhà của bà Huyền (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top