Quảng Bình: Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện để xảy ra phá rừng

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại xã Thanh Hoá (H.Tuyên Hoá, Quảng Bình)
Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại xã Thanh Hoá (H.Tuyên Hoá, Quảng Bình)
Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ bị khai thác trái phép tại xã Thanh Hoá (H.Tuyên Hoá, Quảng Bình)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top