Đắk Lắk: Giáo viên có quyền khởi kiện Chủ tịch huyện ký bừa

Các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng có quyền khởi kiện người sử dụng lao động là huyện Krông Pắk, để đòi quyền lợi.
Các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng có quyền khởi kiện người sử dụng lao động là huyện Krông Pắk, để đòi quyền lợi.
Các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng có quyền khởi kiện người sử dụng lao động là huyện Krông Pắk, để đòi quyền lợi.
Lên top