Khối “đá nổi” ở Long An được thờ như Thần

Khối "đá nổi" lúc mới vớt lên sân chùa Ông.
Khối "đá nổi" lúc mới vớt lên sân chùa Ông.
Khối "đá nổi" lúc mới vớt lên sân chùa Ông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top