Khối “đá nổi” ở Long An được thờ như Thần

Khối "đá nổi" lúc mới vớt lên sân chùa Ông.
Khối "đá nổi" lúc mới vớt lên sân chùa Ông.