Hàng trăm người dân Long An đổ xô đi xem “đá nổi”

Hàng trăm người hiếu kỳ đến xem "đá nổi"
Hàng trăm người hiếu kỳ đến xem "đá nổi"
Hàng trăm người hiếu kỳ đến xem "đá nổi"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM