Hàng trăm người dân Long An đổ xô đi xem “đá nổi”

Hàng trăm người hiếu kỳ đến xem "đá nổi"
Hàng trăm người hiếu kỳ đến xem "đá nổi"