Khởi công dự án nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao ở Đắk Lắk

Các đại biểu tham dự tiến hành động thổ khởi công dự án “Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đắk Lắk”. Ảnh Công Lý
Các đại biểu tham dự tiến hành động thổ khởi công dự án “Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đắk Lắk”. Ảnh Công Lý
Các đại biểu tham dự tiến hành động thổ khởi công dự án “Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đắk Lắk”. Ảnh Công Lý
Lên top