Khiển trách Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TNMT tiếp tay phân lô, bán nền

Các khu dân cư ảo đã phá vỡ quy hoạch đô thị tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Các khu dân cư ảo đã phá vỡ quy hoạch đô thị tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Các khu dân cư ảo đã phá vỡ quy hoạch đô thị tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top