Để bố vợ phân lô trái phép, Trưởng phòng TNMT TP Pleiku bị cách chức

Khu dân cư ảo của ông Hoa Văn Lan - bố vợ của nguyên Trưởng phòng TNMT - đã mở đường phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đình Văn
Khu dân cư ảo của ông Hoa Văn Lan - bố vợ của nguyên Trưởng phòng TNMT - đã mở đường phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đình Văn
Khu dân cư ảo của ông Hoa Văn Lan - bố vợ của nguyên Trưởng phòng TNMT - đã mở đường phân lô, bán nền trái phép. Ảnh Đình Văn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top