PHÂN LÔ, BÁN NỀN TẠI GIA LAI:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký 3 Quyết định trái luật

Tại 10 xã, phường tại TP.Pleiku (Gia Lai) đều xảy ra tình trạng, phân lô, bán nền trái phép với trên 1.523 thửa. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Tại 10 xã, phường tại TP.Pleiku (Gia Lai) đều xảy ra tình trạng, phân lô, bán nền trái phép với trên 1.523 thửa. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Tại 10 xã, phường tại TP.Pleiku (Gia Lai) đều xảy ra tình trạng, phân lô, bán nền trái phép với trên 1.523 thửa. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Lên top