Khánh Hòa: Thu hồi dự án đổ đất đá lấn vịnh Nha Trang

Dự án Nha Trang Sao bị thu hồi. Ảnh: PV
Dự án Nha Trang Sao bị thu hồi. Ảnh: PV
Dự án Nha Trang Sao bị thu hồi. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM