Khánh Hòa

Công trình lấn vịnh Nha Trang đang đào đất đá lên khỏi mặt biển

Chủ đầu tư đang cho xe múc đào đất, đá lấn biển lên khỏi mặt biển. Ảnh: PV
Chủ đầu tư đang cho xe múc đào đất, đá lấn biển lên khỏi mặt biển. Ảnh: PV
Chủ đầu tư đang cho xe múc đào đất, đá lấn biển lên khỏi mặt biển. Ảnh: PV
Lên top