Vụ đổ hơn 17 nghìn m2 đất, đá xuống vịnh Nha Trang: Tốc độ khắc phục nhanh... không ngờ

Công ty CP Khu du lịch Champarama đang đưa đất, đá lên khỏi mặt biển. Ảnh: PV
Công ty CP Khu du lịch Champarama đang đưa đất, đá lên khỏi mặt biển. Ảnh: PV
Công ty CP Khu du lịch Champarama đang đưa đất, đá lên khỏi mặt biển. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM