Vụ đổ hơn 17.000 m2 đất, đá xuống vịnh Nha Trang: Sở TNMT kiểm tra thực tế khắc phục

Chủ đầu tư cho xe múc đào đất, đá đưa lên khỏi mặt biển vịnh Nha Trang. Ảnh: PV chụp ngày 8.10
Chủ đầu tư cho xe múc đào đất, đá đưa lên khỏi mặt biển vịnh Nha Trang. Ảnh: PV chụp ngày 8.10
Chủ đầu tư cho xe múc đào đất, đá đưa lên khỏi mặt biển vịnh Nha Trang. Ảnh: PV chụp ngày 8.10

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top