Khánh Hòa: Những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về sai phạm quản lý đất đai

Tràn lan dự án trên núi được chính quyền tỉnh Khánh Hòa cấp phép trái quy định.
Tràn lan dự án trên núi được chính quyền tỉnh Khánh Hòa cấp phép trái quy định.
Tràn lan dự án trên núi được chính quyền tỉnh Khánh Hòa cấp phép trái quy định.
Lên top