Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VOV.
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VOV.
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VOV.
Lên top