Trao quyết định làm bí thư tỉnh Khánh Hoà cho ông Nguyễn Khắc Định

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cho ông Nguyễn Khắc Định tại TP Nha Trang vào sáng 19.10.Ảnh:P.L
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cho ông Nguyễn Khắc Định tại TP Nha Trang vào sáng 19.10.Ảnh:P.L
Ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cho ông Nguyễn Khắc Định tại TP Nha Trang vào sáng 19.10.Ảnh:P.L
Lên top