Khánh Hòa: Một bộ phận người dân bắt đầu lơ là chống dịch

Nha Trang tiếp tục dừng tắm biển và các hoạt động trên mặt nước biển. Ảnh: Nhiệt Băng
Nha Trang tiếp tục dừng tắm biển và các hoạt động trên mặt nước biển. Ảnh: Nhiệt Băng
Nha Trang tiếp tục dừng tắm biển và các hoạt động trên mặt nước biển. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top