Tặng vật tư y tế cho Quân đội nhân dân Lào phòng chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao trang thiết bị và vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Xuân Diện.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao trang thiết bị và vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Xuân Diện.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trao trang thiết bị và vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Xuân Diện.
Lên top