Chưa có thêm ca mắc COVID-19 mới, 3 bệnh nhân rất nặng tiến triển khả quan

Chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Nguồn: Bộ Y tế
Chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Nguồn: Bộ Y tế
Chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top