Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa vào tối 1.5

Khánh Hòa tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: N.V
Khánh Hòa tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: N.V
Khánh Hòa tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: N.V
Lên top