Quảng Nam, Quảng Ngãi dừng bắn pháo hoa, tập trung phòng dịch COVID-19

Quảng Nam, Quảng Ngãi dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam, Quảng Ngãi dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam, Quảng Ngãi dừng bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán năm 2021 để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top