Thêm tỉnh Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa dịp 30.4

Nhiều tỉnh, thành đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4-1.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Nhiều tỉnh, thành đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4-1.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Nhiều tỉnh, thành đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4-1.5 để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV
Lên top