Khánh Hòa cấm tụ tập đông người từ 00h ngày 10.8

Khánh Hòa đang ở nhóm có nguy cơ của dịch COVID-19. Ảnh: Hòa Hội
Khánh Hòa đang ở nhóm có nguy cơ của dịch COVID-19. Ảnh: Hòa Hội
Khánh Hòa đang ở nhóm có nguy cơ của dịch COVID-19. Ảnh: Hòa Hội
Lên top