Khánh Hòa: Tiếp nhận 292 công dân Việt Nam về từ Mỹ

Các công dân Việt Nam từ Mỹ về đều được kiểm tra y tế có sức khỏe ổn định và chuyển ngay vào khu cách ly trập trung của quân đội tại Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Hội
Các công dân Việt Nam từ Mỹ về đều được kiểm tra y tế có sức khỏe ổn định và chuyển ngay vào khu cách ly trập trung của quân đội tại Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Hội
Các công dân Việt Nam từ Mỹ về đều được kiểm tra y tế có sức khỏe ổn định và chuyển ngay vào khu cách ly trập trung của quân đội tại Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Hội
Lên top