Khánh Hòa mở rộng thêm 700 chỗ cách ly tập trung

Lực lượng quân đội tổng dọn dẹp vệ sinh 2 cơ sở cách ly ở trường Đại học Nha Trang để đón công dân về cách ly. Ảnh: Thị Sáu
Lực lượng quân đội tổng dọn dẹp vệ sinh 2 cơ sở cách ly ở trường Đại học Nha Trang để đón công dân về cách ly. Ảnh: Thị Sáu
Lực lượng quân đội tổng dọn dẹp vệ sinh 2 cơ sở cách ly ở trường Đại học Nha Trang để đón công dân về cách ly. Ảnh: Thị Sáu
Lên top