Khánh Hòa dùng 11 khách sạn làm nơi cách ly y tế cho người nước ngoài

Khánh Hòa sử dụng hệ thống khách sạn để cách ly y tế cho người nước ngoài. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa sử dụng hệ thống khách sạn để cách ly y tế cho người nước ngoài. Ảnh: Nhiệt Băng
Khánh Hòa sử dụng hệ thống khách sạn để cách ly y tế cho người nước ngoài. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top