Khách du lịch tăng đột biến: Đảm bảo mục tiêu kích cầu, không để “vỡ trận”

Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) quá tải khách du lịch. Ảnh: Quang Đại
Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) quá tải khách du lịch. Ảnh: Quang Đại
Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) quá tải khách du lịch. Ảnh: Quang Đại
Lên top