Bảo tàng Đà Nẵng phục vụ du lịch 2020

Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm tham quan hấp dẫn và nhận nhiều phản hồi tích cực. Nguồn: Bảo tàng Đà Nẵng
Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm tham quan hấp dẫn và nhận nhiều phản hồi tích cực. Nguồn: Bảo tàng Đà Nẵng
Bảo tàng Đà Nẵng trở thành điểm tham quan hấp dẫn và nhận nhiều phản hồi tích cực. Nguồn: Bảo tàng Đà Nẵng
Lên top