Tăng cường năng lực cạnh tranh và bền vững cho ngành Du lịch Ninh Bình

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: NT
Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: NT
Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình và Chương trình Du lịch Bền vững Thụy Sỹ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: NT
Lên top